Zakelijke dienstverlener met een groot hart

Over ons

Job Booster Enterprises

Wie we zijn

Wij streven ernaar dat kansarme jongeren in lage- en middeninkomenslanden hun gaven en talenten ontwikkelen, in een baan of een eigen onderneming. Dat doen we op een zakelijke manier, maar met een groot hart. 

Als sociale onderneming richten we ons niet primair op winst, maar op impact. Voor jongeren, voor hun families, voor organisaties én voor de samenleving in de landen waar we actief zijn.

Job Booster Nederland BV is opgericht in 2019 door Stichting Woord en Daad. Het doel van de onderneming is het duurzaam bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in midden- en lage inkomenslanden, met een expliciete focus op minderbedeelde en achtergestelde groepen.

Dat doet Job Booster Nederland BV door middel van het concept Job Booster Enterprises. Met participaties in Job Booster social enterprises (onze ‘sociale uitzendbureaus) in diverse landen wordt de ontwikkeling van een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt gestimuleerd.

Job Booster Nederland BV wordt gedreven door een christelijke levensvisie en heeft de overtuiging dat sociale bewogenheid en zakelijkheid goed hand in hand gaan.

Lees meer over ons:

Neem contact op!

Interesse in Job Booster Enterprises? We maken graag tijd voor een kennismaking.