Job Booster Enterprises

Job Booster Enterprises

Wat ons drijft

Wat ons drijft

Duurzaam en inclusief

Wij geloven dat ieder mens geschapen is met unieke gaven en talenten. Wij geloven dat ieder mens deze gaven en talenten kan gebruiken ten goede van de samenleving. In veel lage- en middeninkomenslanden zien we dat talent niet of onvoldoende tot ontwikkeling komt en organisaties onvoldoende in staat zijn het juiste talent te vinden en te binden.

Job Booster Enterprises wil haar plek innemen in het wereldwijde marktsysteem voor arbeid om op duurzame en inclusieve wijze talent te ontwikkelen en vraag en aanbod in de arbeidsmarkt aan elkaar te verbinden. Zodat mensen, organisaties én samenlevingen tot bloei komen en achtergestelde en minderbedeelde groeperingen gelijke kansen krijgen in de arbeidsmarkt.