Job Booster Enterprises

Job Booster Enterprises

Missie en visie

Missie en visie

Ontwikkelen van gaven en talenten

Onze missie

Ieder mens heeft recht op waardig werk, waarbij gaven en talenten tot bloei komen. Dat heeft lange-termijn impact: in de persoonlijke ontwikkeling van mensen, maar ook in de samenleving waar zij deel vanuit maken. Wij streven ernaar dat jongeren in lage- en middeninkomenslanden, door een baan of eigen onderneming, hun gaven en talenten ontwikkelen, tot bloei komen en een betekenisvolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Onze visie

Wij werken aan de verwezenlijking van onze missie door ons, in lage- en middeninkomenslanden, te richten op:
• Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod voor waardig en inclusief werk
• Het bevorderen van ondernemerschap en het versterken van jonge ondernemers
• Het verbeteren van de samenwerking tussen actoren om zo een inclusieve arbeidsmarkt te bevorderen

Waardig en inclusief werk

Waardig en inclusief werk en een inclusieve arbeidsmarkt zijn voor ons niet zomaar begrippen. De maatstaven die de International Labour Organization stelt aan fatsoenlijk werk vormen de basis voor onze aanpak. Maar voor onze klanten, en juíst voor de achtergestelde en minderbedeelde groeperingen, gaan wij graag een stap verder.

Persoonlijke en organisatorische ontwikkeling, lange-termijn impact en gelijke kansen zijn sleutelwoorden.

Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens geschapen is met unieke gaven en talenten.
En die komen tot bloei als je in staat bent om jezelf te ontwikkelen, jezelf en je familie te onderhouden en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan organisaties en de maatschappij.

Neem contact op!

Interesse in Job Booster Enterprises? We maken graag tijd voor een kennismaking.