Matchmaker in lage- en middeninkomenslanden

Wat wij doen

Benutten van talenten

Hier staan wij voor

Wij geloven dat ieder mens geschapen is met unieke gaven en talenten. Wij geloven dat ieder mens deze gaven en talenten kan gebruiken ten goede van de samenleving.

In veel lage- en middeninkomenslanden zien we dat talent niet of onvoldoende tot ontwikkeling komt en organisaties onvoldoende in staat zijn het juiste talent te vinden en te binden.

Wij ontwikkelen talentvolle jongeren én maken de match tussen talent en openingen in de markt. Wij zijn inclusief: voor minderbedeelde en achtergestelde groepen gaan we graag een stap verder.

Met participaties in social enterprises in diverse landen stimuleren we de ontwikkeling van een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt.

Onze social enterprises verbinden vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en zorgen zo voor de juiste match.

Lees meer over wat wij doen:

Neem contact op!

Interesse in Job Booster Enterprises? We maken graag tijd voor een kennismaking.