India

India

Meer over

Job Booster Social India Pvt Ltd

Voor talentvolle, maar (kans)arme, jongeren in India liggen de baankansen niet voor het oprapen. Tegelijk zijn veel organisaties onvoldoende in staat het juiste talent te vinden én te binden.

Wij ontwikkelen talentvolle jongeren én maken de match tussen talent en openingen in de markt. Als sociale onderneming richten wij ons primair op impact. Want als jonge vrouwen en mannen toegang hebben tot fatsoenlijk werk, kan een land welvaart bereiken.

Job Booster India zet zich in voor het creëren van werkgelegenheid en inkomen voor kwetsbare en gemarginaliseerde groepen, zodat zij in staat zijn voor zichzelf en hun familie te zorgen. Ons doel? Jong India zien groeien en bloeien!

Wat bieden wij?

Training en ontwikkeling van jongeren

In samenwerking met diverse partijen bieden we jongeren trainingen en bereiden we hen voor op een plaats op de arbeidsmarkt. Na plaatsing blijven we betrokken en bieden we waar nodig bijscholing.

Arbeidsbemiddeling

Wij maken de match tussen talent en openingen in de markt. We trainen jongeren in specifieke kennis en vaardigheden waaraan vanuit werkgevers behoefte is. Zo bieden we werkgevers specifiek getrainde en gemotiveerde jongeren en creëren we waardige baankansen voor onze doelgroep.

Samenwerking met diverse stakeholders

Wij werken samen met trainingsinstituten, bedrijven, overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties om onze missie te verwezenlijken: jongeren uit kansarme gemeenschappen toegang bieden tot waardig werk.

Het hoofdkantoor van Job Booster India is gevestigd in Chennai. Job Booster India is actief in alle zuidelijke staten. We werken aan opschaling van ons werk om ook in andere delen van het land actief te worden.

Samenvatting van ons bedrijf in India:

Job Booster India zet zich in voor het creëren van werkgelegenheid en inkomen voor kwetsbare en gemarginaliseerde groepen, zodat zij in staat zijn voor zichzelf en hun familie te zorgen. Ons doel? Jong India zien groeien en bloeien!

Interesse in ons bedrijf in India?

We maken graag tijd voor een kennismaking.