Nieuws

“Ik denk dat dit de meest duurzame manier is om positieve verandering teweeg te brengen.”

“Ik denk dat dit de meest duurzame manier is om positieve verandering teweeg te brengen.”

Victor van der Linden, directeur Job Booster Enterprises:

“Ik denk dat dit de meest duurzame manier is om positieve verandering teweeg te brengen.”

Victor van der Linden is ervan overtuigd dat de private sector en een bedrijfsmatige aanpak een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in lage- en middeninkomenslanden. Sinds begin 2021 is hij directeur van Job Booster BV, een door Woord en Daad opgerichte BV die zich richt op de ontwikkeling van die arbeidsmarkt. Wat doet dit bedrijf eigenlijk en waarom? In gesprek met Victor van der Linden.

“In India hebben we inmiddels honderden mensen in banen geplaatst, we komen in de buurt van de duizend. We hebben samenwerkingsverbanden met meer dan vijftig bedrijven en ongeveer evenveel trainingsaanbieders. Maar ook met lokale organisaties en scholen, waar we onze jongeren vinden.” vertelt Victor enthousiast.

India is een van de landen waar een social enterprise van Job Booster Enterprises actief is. Andere landen zijn de Filipijnen, Tsjaad en Burkina Faso. In Benin is het bedrijf in oprichting.
Job Booster Nederland BV investeert in deze Job Booster social enterprises (‘sociale uitzendbureaus’). Doel: de ontwikkeling van een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt, met een expliciete focus op minderbedeelde en achtergestelde groepen.

Kan dat niet gewoon via Woord en Daad?

“Ik ben ervan overtuigd dat de private sector en een bedrijfsmatige aanpak voor duurzame resultaten van ontwikkelingsinitiatieven kunnen zorgen. Dat is precies waar Job Booster Enterprises zich op richt. Woord en Daad is een ondernemende speler in het landschap van ontwikkelingsorganisaties, die graag zelf ook pioniert. Met dit initiatief gaat men hierin nog een stapje verder. Zo versterken we elkaar.”

Hoe versterken deze twee elkaar dan?

“Onze aanpak is ontwikkeld en getest in de Job Booster projecten van Woord en Daad. Met de social enterprises ontwikkelen we diensten die toegespitst zijn op de situatie in de verschillende landen: voor werkgevers, werkzoekenden en voor jonge ondernemers.

Ook richten we ons specifiek op moeilijk te bereiken groepen zoals jongeren in een kansarme situatie. Deze komen bijvoorbeeld eerst via een van de projecten van Woord en Daad binnen, waarna wij ze verder kunnen helpen. Wij zijn een bedrijf dus jongeren, en bedrijven, betalen voor onze diensten. Dat kan niet elke kansarme jongere meteen opbrengen. Juist daar speelt het project een belangrijke rol.

Omdat een bedrijf, eenmaal gevestigd, aanwezig blijft in de sector blijven we betrokken. Hertrainen, omscholen en bijscholen verzorgen we vanuit een langdurig partnership. In een carrière van een jongere zijn meerdere fasen. Sommigen switchen bijvoorbeeld tussen ondernemerschap en loonwerk. Wij bieden begeleiding bij groei naar vervolgstappen, zoals werkgeverschap. Voor bedrijven bieden we ondersteuning bij recrutering, maar ook bieden we HR support en diensten ter versterking van CSR strategien. Hierbij kun je denken aan studies, begeleiding, due diligence van partners en evaluaties van initiatieven van bedrijven in deze landen”.

“Hertrainen, omscholen en bijscholen verzorgen we vanuit een langdurig partnership. In een carrière van een jongere zijn meerdere fasen. Sommigen switchen bijvoorbeeld tussen ondernemerschap en loonwerk. Wij bieden begeleiding bij groei naar vervolgstappen, zoals werkgeverschap.”

Is het overal zo succesvol als in India?

“Nog niet.” zegt Victor, met een lachje. “Onze social enterprises zijn start-ups. Met het bedrijf als vliegwiel breiden we de aanpak uit naar gebieden waarin enorme vraag is naar betrouwbare arbeidsbemiddeling. Gebieden waar jongeren bijvoorbeeld ten prooi vallen aan oneerlijke of zelfs misdadige brokers. In Tsjaad loopt het ook goed, en focusen we meer op ondernemerschap. Daar hebben we inmiddels een netwerk van honderden ondernemers die we hebben begeleid, en waarvoor we in sommige gevallen toegang tot financiering hebben geregeld. Ons kantoor daar is een co-working space waar we allerlei trainingen aanbieden. Dit jaar breiden we uit naar het zuiden van Tsjaad waarbij we onze diensten aanbieden aan jonge ondernemers in rurale gebieden. Zeker in onveilige gebieden in de Sahel zijn de uitdagingen groot. Ik ben dan ook blij met de gemotiveerde teams in de verschillende landen, die precies weten waar de kansen en de uitdagingen liggen.”

“Tijdens bezoeken merk ik dat jongeren, maar ook bedrijven en andere organisaties, ons model als innovatief en ook hoopgevend ervaren.”

Job Booster BV is nog relatief jong. Hoe kijk je terug op de afgelopen tijd?

“We hebben in relatief korte tijd een netwerk van social enterprises opgezet, die dezelfde aanpak voorstaan en deze gebruiken binnen de specifieke context van hun land. We delen lessen en innoveren samen. Dit doen we ook in landen waarin het onveilig is en de economische situatie te wensen overlaat, zoals bijvoorbeeld Burkina Faso en Tsjaad.
Tijdens bezoeken merk ik dat jongeren, maar ook bedrijven en andere organisaties, ons model als innovatief en ook hoopgevend ervaren. We leggen de nadruk op de zelfredzaamheid van mensen. We zijn er niet om dingen uit te delen of ze te vertellen wat ze moeten doen, maar we ondersteunen hen bij hun eigen ontwikkelingsproces. Ik denk dat dit de meest duurzame manier is om positieve verandering teweeg te brengen. Ondernemerschap brengt altijd ook persoonlijke ontwikkeling met zich mee.”

“Ik denk dat dit de meest duurzame manier is om positieve verandering teweeg te brengen.”

Waarom past de Job Booster-aanpak bij jou?

“Mijn professionele interesse gaat uit naar het gebruik van bedrijfsmodellen en -werkwijzen voor ontwikkelingsdoeleinden. Ik heb meer dan tien jaar in Afrika gewoond en gewerkt.
Ook ben ik altijd geïnteresseerd geweest in de doelgroepen vrouwen en jongeren. Bij deze groepen is het minder vanzelfsprekend dat zij in het economische proces worden opgenomen, op een manier die ook voor hen voordelig is en hen in staat stelt zichzelf te ontwikkelen. De laatste jaren ben ik mij meer gaan focussen op werkgelegenheid voor jongeren en op ondernemerschap. Twee onderwerpen die perfect samen komen in mijn functie als directeur van Job Booster BV.”

Hoe kijk je naar de toekomst als het gaat om jeugdwerkgelegenheid wereldwijd en hoe zie jij de rol van Job Booster Enterprises daarin?

“Het is zonder twijfel een hot topic. Dit is deels ingegeven door snelle bevolkingsgroei en hogere opleidingsniveaus in een aantal landen, waardoor er jaarlijks vele honderdduizenden jongeren op de arbeidsmarkt komen. In die landen is men al snel in gaan zien dat te veel jongeren zonder werk kunnen leiden tot politieke onrust. In het Westen is men doordrongen van het feit dat migratie kan worden tegengegaan als jongeren in hun eigen land ‘waardig werk’, zoals wij dat noemen, kunnen vinden en hun leven kunnen vormgeven.
Al die jongeren kunnen hun potentieel benutten om een bijdrage te leveren aan belangrijke collectieve zaken. Ik denk bijvoorbeeld aan het klimaatvraagstuk, wat een goed voorbeeld is van een thema waar we dringend innovatie en oplossingen nodig hebben. Jongere generaties zijn steeds meer aan zet als het gaat om dit soort vraagstukken.
Organisaties als Job Booster Enterprises kunnen aantonen dat het social enterprise model een bijdrage kan leveren aan het reduceren van jeugdwerkeloosheid. Naarmate wij meer schaal bereiken, kunnen we meer (internationale) samenwerkingen aangaan en nieuwe landen bedienen.

Onze plannen voor de toekomst zijn om ons netwerk van social enterprises uit te breiden en te versterken, en onze dienstverlening verder te verbeteren. Ik richt me met onze teams op het vergroten van de impact van onze producten en diensten. We blijven ons model verder ontwikkelen en verfijnen. Ook willen we meer samenwerkingen aangaan met andere organisaties die dezelfde doelstellingen hebben als wij. Denk aan vakscholen, recruiters en training aanbieders. Zo kunnen we anderen inspireren om ook op een bedrijfsmatige manier bij te dragen aan ontwikkeling”.


Job Booster Nederland BV is opgericht in 2019 door Stichting Woord en Daad. Het doel van de onderneming is het duurzaam bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in midden- en lage inkomenslanden, met een expliciete focus op minderbedeelde en achtergestelde groepen.

Dat doet Job Booster Nederland BV door middel van het concept Job Booster Enterprises. Met participaties in Job Booster social enterprises (‘sociale uitzendbureaus’) in diverse landen wordt de ontwikkeling van een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt gestimuleerd.

Als sociale onderneming richt Job Booster Enterprises zich niet primair op winst, maar op impact. Voor jongeren, voor hun families, voor organisaties én voor de samenleving in de landen waarin ze actief is.