Nieuws

Job Booster Enterprise en ESSOR ondersteunen samen jonge starters op de arbeidsmarkt in Tsjaad

Job Booster Enterprise en ESSOR ondersteunen samen jonge starters op de arbeidsmarkt in Tsjaad

In Tsjaad is de werkloosheid hoog. Met name onder vrouwen en jonge inwoners van het land. De Franse organisatie ESSOR en Job Booster Enterprise Tsjaad slaan de handen ineen. Zij willen 150 werkzoekenden, waarvan minstens 40% vrouwen, ondersteunen en begeleiden naar werk.

Werkloosheid onder vrouwen en jongeren

  • Werkloosheid in Tsjaad treft vooral vrouwen en jongeren tussen 15 en 24 jaar, met percentages van 26,8% en 30,3%. Er zijn 2 mogelijke verklaringen voor deze werkloosheid:
    Studenten kiezen hun loopbaan niet op basis van de kansen op de arbeidsmarkt, waardoor de opleiding en de eisen van de arbeidsmarkt niet op elkaar aansluiten.
  • Jongeren hebben vaak een laag kwalificatieniveau, vooral als zij na de middelbare school willen gaan werken. Dat maakt hun inzetbaarheid beperkt en het maakt hen minder concurrerend op een toch al verzadigde en zeer concurrerende arbeidsmarkt.

Regie over eigen toekomst

Een van de doelstellingen van het ESSOR-project ‘Youth towards Sustainable Employment’ is om kwetsbare jongeren die geen formele opleiding hebben genoten, weerbaarder te maken, zodat zij de regie over hun eigen toekomst kunnen nemen. Daarnaast ondersteunt het project ook afgestudeerde werkzoekenden.

Rol Job Booster EnterpriseTsjaad

Job Booster Enterprise Tsjaad zal hieraan bijdragen door bedrijven te werven die betaalde stages willen aanbieden. Daarnaast werft en begeleidt Job Booster Enterprise jonge werkzoekenden en biedt hen trainingsmodules om hun inzetbaarheid te vergroten. Na het plaatsen van een jongere bij een bedrijf is er een follow-up om ervoor te zorgen dat de jongere dat jongere daadwerkelijk bijdraagt aan de productiviteit van de organisatie. Met als doel een plaatsingspercentage van ten minste 50% binnen een jaar na de stage.

Deelname door (internationale) bedrijven

Betrokken bedrijven en organisaties, die jonge werkzoekenden werk willen bieden, zijn nodig om het project tot een succes te maken. Daarom roept Job Booster Tsjaad kleine en middelgrote ondernemingen, maar ook nationale en internationale organisaties op om actief deel te nemen aan dit initiatief.

De ondertekeningsceremonie van het dienstencontract tussen Job Booster Tsjaad en de organisatie ESSOR vond plaats op 26 mei 2023. Aanwezig waren de Country Representative van ESSOR en de directeur van Job Booster Tsjaad.

Lees het hele artikel op: jobboosterchad-enterprise.com. Klik rechtsboven voor de Engelse versie.