Nieuws

Op zoek naar marktkansen in Burkina Faso

Op zoek naar marktkansen in Burkina Faso

“In de onveilige context van de Sahel kun je niet op je lauweren rusten.”

De toenemende onveiligheid in de Sahel-regio baart hem zorgen. Toch is Benjamin ZIO, CEO van social enterprise Job Booster Burkina Faso, optimistisch. “Jeugdwerkgelegenheid kan onderdeel zijn van een oplossing voor de toenemende onveiligheid.” Samen met zijn team werkt ZIO aan baan- en marktkansen voor jongeren in zijn land.

Begin dit jaar startte de social enterprise Job Booster Burkina Faso. Doel: duurzame inzetbaarheid van jongeren, zodat zij kunnen bijdragen aan de samenleving en de economische ontwikkeling van het land. Job Booster Burkina Faso positioneert zich nadrukkelijk als onderneming. Klanten betalen voor haar diensten. ZIO: “In de onveilige context van de Sahel kun je niet op je lauweren rusten. Wij hebben hier met flinke uitdagingen te maken. Je moet een ondernemersgeest hebben en voortdurend zoeken naar marktkansen.”

Aanpassen aan context

Met een opleiding sociaal recht met als specialisatie arbeidsrecht, internationale werkervaring op het gebied van HRM én ervaring als trainer bij diverse masteropleidingen lijkt ZIO de aangewezen persoon om deze social enterprise te leiden.

“We zijn ons steeds bewust van de context en de mogelijkheden en passen daar ons dienstaanbod op aan. Voorstellen voor oplossingen voor jeugdwerkloosheid moeten gericht zijn op zelfstandige arbeid in groeisectoren, met name de agro-voedselproductie en -verwerking en lokale diensten. Wij ondersteunen jongeren op weg naar werk en een fatsoenlijk inkomen door middel van gedegen en toegankelijk advies. De context van onveiligheid in de Sahel beperkt de marktkansen. We voelen voortdurend de noodzaak ons te onderscheiden en de beste kansen te vinden.”

Uniek

In Burkina Faso is het niet gebruikelijk dat een organisatie zowel werknemers als werkgevers bedient. Dat maakt de aanpak van Job Booster Burkina Faso uniek. ZIO: “Wij werken aan de inzetbaarheid van jonge werkzoekenden door hen te trainen op de vraag die er is vanuit de arbeidsmarkt en hen te ondersteunen bij het vinden van een baan. Na plaatsing begeleiden we de jongeren om goed te integreren. Deze kwalitatieve aanpak garandeert een organisatie een duurzame arbeidsrelatie.”

Jonge ondernemers

Het stimuleren van ondernemerschap in groeisectoren is een andere tak van sport van het bedrijf. Jonge ondernemers worden begeleidt bij het maken van businessplannen, toegang tot netwerken, markten en financiering. Ook organiseert Job Booster Burkina Faso netwerkbijeenkomsten voor jonge ondernemers. “Met een netwerk van partners op diverse werkterreinen zijn we in staat de juiste expertise aan jonge ondernemers aan te bieden.” zegt ZIO.

Betalen naar draagkracht

Job Booster Enterprises is een bedrijf. Een bedrijf met een missie maar er moet wel ‘gewoon’ geld verdiend worden. Hoe gaat dat in z’n werk?

ZIO: “Wij passen de kosten van onze diensten aan aan de financiële draagkracht van onze klanten. Want wij willen dat onze dienstverlening voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn. Juist ook voor hen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.”

Resultaatverplichting met een missie

“Tegelijk willen we natuurlijk geen afbreuk doen aan de kwaliteit van onze dienstverlening. We zijn voortdurend alert op onze kwaliteit en evalueren dat ook. Tevreden klanten vinden we ontzettend belangrijk. Het mooie aan dit bedrijf is dat we een missie hebben en tegelijk een resultaatverplichting. Dat noodzaakt ons om scherp te zijn, kosten te beheersen en uitgaven te optimaliseren. Zo kunnen we met jeugdwerkgelegenheid onderdeel zijn van een oplossing voor de toenemende onveiligheid in ons land.”

Rapportage BF1 Television

Het Bedrijf in Burkina Faso is onlangs van gestart gegaan. De nieuwszender BF1 Television was daarbij aanwezig en maakte onderstaande rapportage.