Nieuws

Job Booster Enterprises verkent uitbreiding naar Benin

Job Booster Enterprises verkent uitbreiding naar Benin

Presentatie en bijeenkomst haalbaarheidsstudie

Op 13 oktober jl. faciliteerde Job Booster Enterprises de presentatie van een haalbaarheidsstudie voor de start van een social enterprise in Benin. Het onderzoek is uitgevoerd door het Benines consultancybedrijf GAD Groupe Action et Developpement.

Tijdens de bijeenkomst kwamen ruim 40 stakeholders uit de Beninese werkgelegenheidssector bij elkaar om kennis te maken met het concept en businessmodel van de Job Booster Social Enterprise. Dit concept is ontwikkeld door Woord en Daad en Job Booster Nederland B.V.

Tijdens de bijeenkomst werden de belangrijkste bevindingen van de studie gevalideerd. Zoals trends in de arbeidsmarkt, een analyse van belanghebbenden, aanbevelingen over partnerschappen, welke marktniche het beste bij het nieuwe bedrijf past, de positionering en welke organisatievorm het beste aansluit bij dit concept.

Kansen voor Job Booster social Enterprise in Benin

Het is duidelijk dat Benin zich snel ontwikkelt en dat er veel aandacht is voor (jeugd)werkgelegenheid, vanuit zowel de overheid, het bedrijfsleven als het maatschappelijk middenveld en internationale samenwerking. Dat biedt kansen voor de start van een Job Booster social Enterprise in Benin.

Een vertegenwoordiger van het Ministerie van Werkgelegenheid en MKB lichtte het nieuwe nationale werkgelegenheidsbeleid toe. Hierin worden de visie en het beleid voor meer werkgelegenheid uiteengezet. Hoewel het officiële werkloosheidspercentage in Benin laag is, wordt de underemployment geschat op 76%. De combinatie met een jonge bevolking en elk jaar vele nieuwkomers op de arbeidsmarkt, maakt dat er behoefte is aan een gezamenlijke inspanning om dit terug te draaien.

Job Booster Enterprises wil hieraan haar bijdrage leveren. De haalbaarheidsstudie vormt de eerste stap in opmaat naar de start van een social enterprise in Benin.

Inzetten voor baankansen en ondernemerschap

Deze social enterprise zal zich inzetten voor baankansen voor jongeren en het stimuleren van ondernemerschap. De social enterprise richt zich primair op kansarmen en zal daarin ook als rolmodel fungeren voor andere uitzendbureaus.

 

>> Interesse in ons aanbod in Benin en weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?  Neem contact met ons op!